7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról