6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete a szabálysértési tényállást t. e.r. .. hatályon kívül helyezésésről