5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról