3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.3 Működés
 

Az önkormányzat működési célú bevételeit

13.184 ezer forintban

Az önkormányzat működési célú kiadásait ebből

16.940 ezer forintban

A személyi juttatásokat

4.219 ezer forintban

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét

1.063 ezer forintban

A dologi kiadásokat

5.495 ezer forintban

Az ellátottak pénzbeli juttatásait

984 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadásokat

5.179 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit

0 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből

635 ezer forintban

A beruházások összegét

0 ezer forintban,

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

0 ezer forintban;

Az éves létszám-előirányzatot

ebből:

8 főben

A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát

2 főben

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

6 főben